1 Sannerud / Tived

Leden startar i Sannerud, som i folkmun också kallas Tived. Här finns butik och kafé, turistinformation samt sommarrestaurang. Kyrkan som ligger mitt i Sannerud byggdes 1847 och tog bara sju veckor att uppföra. Snabbast i Sverige, enligt arvtagarna till de bybor som byggde.

Från Sannerud följer du Undens strand norrut mot korsningen vid Tiveds skolbyggnad. Sväng höger in på väg 503 mot Askersund.

2 Åboholm

Åboholmsån har gett kraft till både kvarn och järnbruk. Idag är allt sådant nedlagt, men miljöerna här är vackra och spännande.

Fortsätt på vägen ytterligare några kilometer och ta in mot Getaryggens Naturreservat.

3 Bergatutterastenen i Skamlösedalen

Ett flyttblock med en grop som ligger vid den gamla vägen mellan Askersund och Tived. Den har fungerat som en så kallad Stöttesten där resande brukade kasta in en liten sten för att skydda sig för olyckor under den fortsatta färden. Under 1920-talet bodde här stortjuven Bildsköne Bengtsson i en koja. Med sin kristallradio kunde han följa hur polisen jagade honom och hans kumpan Tatuerade Johansson runt landet.

För att besöka Bergatutterastenen tar du andra vänster in på den gamla landsvägen när du har passerat fotbollsplanen. Ta tillbaka ut på stora vägen och fortsätt förbi Bosjö mossar.

4 Getaryggen

En rullstensås som är ovanligt välbehållen, en så kallad Getarygg. På medeltiden gick här en pilgrimsled mellan Riseberga kloster och Vättern. Stigen finns kvar än idag och har fått namnet Munkastigen. Vid Getaryggen finns en badplats i Bosjön.

Fortsätt söderut på grusvägen.

5 Läppapussgrottan

Efter vägen drygt 50 m öster där stigen går upp mot Mosshult ligger en liten tjärn med det romantiska namnet Läppapuss. På kartor från slutet av 1600-talet hette den Lappus varför namnet förmodligen är en förvrängning från finska språket. Öster om tjärnen ligger ett parti med väldiga klippblock som bildar små grottor under blocken.

Fortsätt söderut längs grusvägen.

6 Vargaklämman

Ett system av gångar och grottor som bildats i sprickor i berget och under väldiga stenblock. Det finns flera in och utgångar. Den sammanlagda längden av gångarna har uppgivits till nästan 20 m. Tvärsöver passet spändes vargnät tillverkade av svinborst och hästhagel. Under de sk ”vargskallen” drevs vargarna mot vargaklämman. I gamla tider var vargen ett stort problem för befolkningen i Tiveden. Vargklämman ligger omedelbart invid och söder om Fagertärnsvägen.

Fortsätt söderut längs grusvägen. Om någon kilometer kan du välja att cykla rakt fram till Fagertärns naturreservat, eller ta upp höger mot Holmsjötorp.

7 Fagertärn

Ta en sväng ner till Fagertärn som sägs vara den röda näckrosens ursprung, vårt lands största vilda blomma. Den unika blomman har uppkommit genom att två vita arter "krockat" just i Fagertärn och muterat till en röd variant. Ryktet om de röda näckrosorna spred sig i mitten på 1800-talet. Blomman fridlystes 1905, efter att ha blivit oerhört populär och nästintill skövlats i jakt på rotstockar att sälja.

Du behöver dock inte ta dig till Fagertärn för att se de röda näckrosorna. Dessa har spridits till fler sjöar i området och är nästan ännu enklare att se i Skyttaskön som passeras om några kilometer.

8 Skyttasjön

I Skyttasjön finns inplanterade röda näckrosor, här har du god chans att få syn på den fantastiska blomman.

Fortsätt på grusvägen norrut. När du kommer till en gårdsplan vid Stensjötorp tar du höger. Passera en liten bro mellan Kvarnsjön och Bosjön. När du är tillbaka på landsvägen mellan Askersund och Sannerud tar du vänster och följer asfaltsvägen. I T-korsningen vid Unden tar du sedan vänster för att komma tillbaka till Sannerud.

Boende
Fler lager...
Boende
Fler lager...

Stora Vargleden

Standardcykel
Grusracer
Asfalt
Grus
Vildmark
Bad
Boende
Uthyrning
Servering
Stora Vargleden GPS Höjdkurva
Skriv ut

I östra delarna av Tiveden väntar många spännande naturupplevelser. Den här leden tar dig förbi många sådana såsom grottorna Vargaklämman, Läppapuss och Johannes Kammare, jättegrytan vid den gamla järnvägen, sandåsen vid Getaryggen och ett par sjöar med de berömda röda näckrosorna. Utsiktsplats, badplats och trevliga rastplatser finns på flera platser utmed vägen.

Lederna i Tiveden är under utveckling, lederna beräknas vara klara under sommaren 2021. Tills dess kan du följa GPS-spåret, men markförstärkning och skyltning är under utveckling.

1 Sannerud / Tived

Leden startar i Sannerud, som i folkmun också kallas Tived. Här finns butik och kafé, turistinformation samt sommarrestaurang. Kyrkan som ligger mitt i Sannerud byggdes 1847 och tog bara sju veckor att uppföra. Snabbast i Sverige, enligt arvtagarna till de bybor som byggde.

Från Sannerud följer du Undens strand norrut mot korsningen vid Tiveds skolbyggnad. Sväng höger in på väg 503 mot Askersund.

2 Åboholm

Åboholmsån har gett kraft till både kvarn och järnbruk. Idag är allt sådant nedlagt, men miljöerna här är vackra och spännande.

Fortsätt på vägen ytterligare några kilometer och ta in mot Getaryggens Naturreservat.

3 Bergatutterastenen i Skamlösedalen

Ett flyttblock med en grop som ligger vid den gamla vägen mellan Askersund och Tived. Den har fungerat som en så kallad Stöttesten där resande brukade kasta in en liten sten för att skydda sig för olyckor under den fortsatta färden. Under 1920-talet bodde här stortjuven Bildsköne Bengtsson i en koja. Med sin kristallradio kunde han följa hur polisen jagade honom och hans kumpan Tatuerade Johansson runt landet.

För att besöka Bergatutterastenen tar du andra vänster in på den gamla landsvägen när du har passerat fotbollsplanen. Ta tillbaka ut på stora vägen och fortsätt förbi Bosjö mossar.

4 Getaryggen

En rullstensås som är ovanligt välbehållen, en så kallad Getarygg. På medeltiden gick här en pilgrimsled mellan Riseberga kloster och Vättern. Stigen finns kvar än idag och har fått namnet Munkastigen. Vid Getaryggen finns en badplats i Bosjön.

Fortsätt söderut på grusvägen.

5 Läppapussgrottan

Efter vägen drygt 50 m öster där stigen går upp mot Mosshult ligger en liten tjärn med det romantiska namnet Läppapuss. På kartor från slutet av 1600-talet hette den Lappus varför namnet förmodligen är en förvrängning från finska språket. Öster om tjärnen ligger ett parti med väldiga klippblock som bildar små grottor under blocken.

Fortsätt söderut längs grusvägen.

6 Vargaklämman

Ett system av gångar och grottor som bildats i sprickor i berget och under väldiga stenblock. Det finns flera in och utgångar. Den sammanlagda längden av gångarna har uppgivits till nästan 20 m. Tvärsöver passet spändes vargnät tillverkade av svinborst och hästhagel. Under de sk ”vargskallen” drevs vargarna mot vargaklämman. I gamla tider var vargen ett stort problem för befolkningen i Tiveden. Vargklämman ligger omedelbart invid och söder om Fagertärnsvägen.

Fortsätt söderut längs grusvägen. Om någon kilometer kan du välja att cykla rakt fram till Fagertärns naturreservat, eller ta upp höger mot Holmsjötorp.

7 Fagertärn

Ta en sväng ner till Fagertärn som sägs vara den röda näckrosens ursprung, vårt lands största vilda blomma. Den unika blomman har uppkommit genom att två vita arter "krockat" just i Fagertärn och muterat till en röd variant. Ryktet om de röda näckrosorna spred sig i mitten på 1800-talet. Blomman fridlystes 1905, efter att ha blivit oerhört populär och nästintill skövlats i jakt på rotstockar att sälja.

Du behöver dock inte ta dig till Fagertärn för att se de röda näckrosorna. Dessa har spridits till fler sjöar i området och är nästan ännu enklare att se i Skyttaskön som passeras om några kilometer.

8 Skyttasjön

I Skyttasjön finns inplanterade röda näckrosor, här har du god chans att få syn på den fantastiska blomman.

Fortsätt på grusvägen norrut. När du kommer till en gårdsplan vid Stensjötorp tar du höger. Passera en liten bro mellan Kvarnsjön och Bosjön. När du är tillbaka på landsvägen mellan Askersund och Sannerud tar du vänster och följer asfaltsvägen. I T-korsningen vid Unden tar du sedan vänster för att komma tillbaka till Sannerud.