1 Startplats Tivedstorp

Ni startar på Tivedstorp, en av Tivedens finnbyar. På 1600-talet kom finnar till ödemarkerna i Tiveden hitlockade av fri mark och 6 års skattefrihet för att befolka denna obebodda vildmark. De invandrande finnarna avverkade skog, svedjade och odlade svedjeråg. Byn Tivedstorp växte och vid slutet av 1800-talet bodde här omkring 140 personer. Efter att byn avfolkades i början på 1900-talet blev den uppköpt av en frivillighetsorganisation som tog emot flyktingar och senare gjorde man om byn till vandrarhem och kafé som det är än idag.

2 Bergslagsleden runt byn

Från parkeringen på Tivedstorp tar ni er på Bergslagsleden runt byn och sedan till vänster på grusvägen, upp förbi torpet där den gamla handelsboden i byn en gång låg. Vidare cyklar ni förbi det gamla fårhuset där det finns möjlighet att tvätta cykeln och fylla på luft. En bit nerför grusvägen ligger det gamla missionshuset. Detta byggdes 1880 och var det första bönehuset i Tiveden. Missionshuset har en sällsynt välbevarad ursprunglig karaktär med den bäst bevarade interiören av äldre missionshus i länet.

3 Bastlandsängen

Efter Missionshuset cyklar ni vidare på grusvägen förbi andra torp som tillhörde byn Tivedstorp. Strax innan Bastlandsängen, ett av dessa gamla torp, blir det stig igen och ni cyklar längs med gamla stenmurar och stenrösen i skogen på Bastlandsängens gamla odlingsmarker.
Efter en liten bit grusväg kommer den sista biten stig genom skogen och leden kommer ut ur skogen bredvid Tivedstorps kaffestuga.

Boende
Fler lager...
Boende
Fler lager...

Skogsstigen

Mountainbike
Skogsstigen GPS Höjdkurva
Skriv ut

Kort runda som till hälften består av teknisk stig. Ni passerar flera av de fina torpen i den gamla finnbyn Tivedstorp.

På flera ställen i skogen finns gamla stenmurar och stenrösen som kan väcka fantasin till hur det en gång sett ut runt Tivedstorp, då byn var stor och hade utbredda odlings- och betesmarker.

1 Startplats Tivedstorp

Ni startar på Tivedstorp, en av Tivedens finnbyar. På 1600-talet kom finnar till ödemarkerna i Tiveden hitlockade av fri mark och 6 års skattefrihet för att befolka denna obebodda vildmark. De invandrande finnarna avverkade skog, svedjade och odlade svedjeråg. Byn Tivedstorp växte och vid slutet av 1800-talet bodde här omkring 140 personer. Efter att byn avfolkades i början på 1900-talet blev den uppköpt av en frivillighetsorganisation som tog emot flyktingar och senare gjorde man om byn till vandrarhem och kafé som det är än idag.

2 Bergslagsleden runt byn

Från parkeringen på Tivedstorp tar ni er på Bergslagsleden runt byn och sedan till vänster på grusvägen, upp förbi torpet där den gamla handelsboden i byn en gång låg. Vidare cyklar ni förbi det gamla fårhuset där det finns möjlighet att tvätta cykeln och fylla på luft. En bit nerför grusvägen ligger det gamla missionshuset. Detta byggdes 1880 och var det första bönehuset i Tiveden. Missionshuset har en sällsynt välbevarad ursprunglig karaktär med den bäst bevarade interiören av äldre missionshus i länet.

3 Bastlandsängen

Efter Missionshuset cyklar ni vidare på grusvägen förbi andra torp som tillhörde byn Tivedstorp. Strax innan Bastlandsängen, ett av dessa gamla torp, blir det stig igen och ni cyklar längs med gamla stenmurar och stenrösen i skogen på Bastlandsängens gamla odlingsmarker.
Efter en liten bit grusväg kommer den sista biten stig genom skogen och leden kommer ut ur skogen bredvid Tivedstorps kaffestuga.